Tevredenheid

Cliënttevredenheid

PrivaZorg wil u de allerbeste zorg geven! Regelmatig vragen wij u daarom of u tevreden bent. Dat doen we bij de start van de thuiszorg en bij de afsluiting. Ook tussendoor zullen wij polsen of alles naar wens verloopt.

Metingen

Elke twee jaar vragen wij u om een enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt dan uw mening geven.

Verder wordt jaarlijks een landelijke zorginhoudelijke meting uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van onze zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze meting.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend

PrivaZorg is HKZ gecertificeerd. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Elk jaar wordt getoetst of we nog voldoen aan alle eisen.