Klachten en Meldingen

Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het voorkomen dat er zich een incident voordoet waar u en/of de betrokken zorgverlener een melding van wilt maken. Maar wat is een klacht precies? Waar dient u deze in? Wat is het verschil tussen een klacht en een MIC (Melding Incident Cliënt)? En wat is het belang van het indienen van een klacht of een MIC?

Dit leest u in onderstaande informatiekaart.