Ouderenmishandeling en huiselijk geweld

Als cliënt ontvangt u zorg van PrivaZorg. Dit betekent dat u afhankelijk bent van anderen, waaronder zorgverleners. Afhankelijk zijn gaat samen met vertrouwen. Helaas komt het voor dat dit vertrouwen geschaad wordt. De zorg wordt dan niet op de juiste manier geleverd, of er is sprake van mishandeling. De zorgverleners maken gebruik van een meldcode om zorgvuldig te reageren bij (een vermoeden) van ouderenmishandeling/huiselijk geweld. Wat de meldcode en de te nemen stappen hierin inhoudt leest u in de informatiekaart Ouderenmishandeling en huiselijk geweld.