Tips voor de mantelzorger

BTN heeft hiervoor het project De Mantel-Zorgacademie opgezet samen met enkele BTN-leden. Gezamenlijk zijn goed toepasbare materialen ontwikkeld. Deze materialen ondersteunen zowel de mantelzorgers als de zorgverleners in het zorg-/ondersteuningsproces en de samenwerking die dit vraagt van beide partijen.

Welke toepasbare materialen?

Er zijn 10 informatiekaarten ontwikkeld voor mantelzorgers m.b.t. de volgende thema's: