Nieuws

  • 28 jun. Kwaliteitsverslag PrivaZorg WLZ Het kwaliteitskader voor langdurige zorg thuis geeft richting aan de inspanningen hoe "goede zorg" door de thuiszorgorganisaties wordt geleverd. Voor cliënten moet het duidelijk zijn wat zij mogen verwachten. Voor PrivaZorg is dat ook uitgangspunt voor
  • 19 jun. Toelichting continuïteit en kwaliteit zorg Naar aanleiding van de publicatie van het rapport IGJ d.d. 7 juni 2019, vindt de directie het van belang u nader te informeren over de huidige stand van zaken. PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport. Aan de uitvoering van deze
  • 19 jun. Reactie op publicatie IGJ rapport PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport van 7 juni 2019. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. Daarnaast zal de Ondernemingskamer op zeer korte termijn drie onafhankelijke bestuurders
  • 17 jun. Rapport onafhankelijk onderzoek Lloyds Op 25 april 2019 heeft Lloyds een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van zorg voor onze cliënten onverminderd goed is. Download
  • 7 jun. Continuïteit en kwaliteit zorg van PrivaZorg niet in het geding Naar aanleiding van recente berichten in de media heeft de directie van PrivaZorg een korte reactie opgesteld. Het allerbelangrijkste vinden wij om te melden dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet in het geding is.