12 november 2014 Overzicht

Declaratiechaos dreigt

Veel gemeenten sluiten zich niet aan bij iWMO en iJZ-standaard

In de zorgtakendecentralisatie van overheid naar gemeente worstelen zowel zorgaanbieders als gemeenten met de vraag hoe zorg geadministreerd, verantwoord en gedeclareerd moet worden. Standaardisatie van informatie is in gang gezet, maar naar verwachting zullen veel gemeenten zich niet bij de iWMO- en iJZ-standaard aansluiten. En als ze zich al aansluiten mogen ze hun eigen uitvoeringsvariant kiezen. Zorgaanbieders dreigen de dupe te worden van deze onduidelijkheid.

De wereld van aanbieders van langdurige zorg wordt per 1 januari 2015 een stuk complexer. Regionaal werkende zorgaanbieders die voorheen te maken hadden met drie of vier financiers krijgen opeens te maken met vaak enkele tientallen bronnen. Landelijk werkende zorgaanbieders hebben opeens te maken met soms wel driehonderd gemeenten waaraan ze moeten rapporteren om hun geld te krijgen. Hoewel er declaratiestandaarden zijn vastgesteld (i-WMO en i-JZ), wijken veel gemeenten van die standaarden af.

Veel gemeenten ontwikkelen eigen format

Pakweg de helft van de vierhonderd gemeenten in Nederland zal naar verwachting zijn eigen weg zoeken en een declaratieprotocol naar eigen inzicht ontwikkelen. Zorgaanbieders kunnen alleen zaken doen met een gemeente als ze een declaratieovereenkomst hebben en in de juiste formats kunnen aanleveren. Declaratie en facturatie worden wel erg moeilijk als er sprake is van honderden declaratieformats en uitvoeringsvarianten. The Beagle Armada – sinds 2013 onderdeel van Infomedics en specialist in declaratie en facturering van langdurige zorg – kan met haar Columbus platform dergelijke declaratie- en facturatieproblemen oplossen doordat het  op basis van één informatieset  de declaratieformats van elke gemeente in Nederland kan genereren, en de vereiste processen goed kan ondersteunen.

Columbus vertaalt declaraties zorgaanbieders naar gemeenten

In de afgelopen jaren heeft The Beagle Armada het online Columbus platform gebouwd dat als knooppunt voor zorgdeclaratie en –facturering werkt. PrivaZorg – een landelijke aanbieder van thuiszorg – werd via een pilot in die ontwikkeling betrokken. Columbus vertaalt een exportset van informatie uit het ECD naar de verschillende formats die specifieke gemeenten hanteren. Via een realtime dashboard kan de status van declaraties, retouren en betalingen worden gevolgd. Columbus biedt ook uitgebreide faciliteiten voor managementrapportage.

PrivaZorg pilot zorgt voor halvering administratieve last

Van mei tot september 2014 heeft The Beagle Armada samen met PrivaZorg een zogenaamde proof of concept ontwikkeld voor facturatie van zorg aan gemeenten. Omdat PrivaZorg landelijk werkt is de impact van de decentralisaties groot. PrivaZorg heeft de ambitie om bij 250 gemeenten zorg te contracteren. Dit brengt een grote administratieve last met zich mee. Niet alleen door het grote aantal gemeenten maar juist ook vanwege de variëteit in de wensen en eisen per gemeente. Volgens de schattingen van PrivaZorg zullen de administratieve inspanningen met de helft afnemen door de Columbus oplossing te gebruiken.

Columbus helpt ook gemeenten

Op dit moment zijn gemeenten druk bezig om hun declaratieprotocollen en uitvoeringsvarianten te ontwikkelen. Vaak wijken deze uitvoeringsvarianten af van de iWMO standaard, bijvoorbeeld in aanvullende gegevens die worden gevraagd, de structuur van de bestanden of de gehanteerde productcodes. Als het moeilijk is om een eigen uitvoeringsvariant te definiëren, of als de wens bestaat om te kijken naar hoe andere gemeentes dit doen, kunnen gemeenten daarom ook gebruik maken van de afwijkende uitvoeringsvarianten die door The Beagle Armada in Columbus zijn ontwikkeld.

Op termijn ook een factoringoplossng

Binnen Columbus wordt ook hard gewerkt aan een factoringoplossing die beheersbaarheid van liquiditeitsstromen binnen bereik van zorgaanbieders brengt. Veel zorgaanbieders hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben omdat ze zich zorgen maken over hun liquiditeit en mogelijk ook hun continuïteit. Om deze factoringoplossing te kunnen aanbieden werkt The Beagle Armada intensief samen met moederbedrijf Infomedics. Dit bedrijf neemt de facturering en het debiteurenbeheer van zo’n 4000 zorgverleners in de kortdurende zorg voor zijn rekening. Daarbij gaat het voornamelijk om tandartsen, mondhygiënisten en fysiotherapeuten. Infomedics heeft zeer veel ervaring met de complexe materie van clearing met zorgverzekeraars, met retourinformatie en met debiteurenbeheer bij miljoenen patiënten. 

Bron: The Beagle Armada - Wouter Fleers