17 november 2015 Overzicht

Verscherpt toezicht PrivaZorg opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht dat sinds 23 april 2015 gold voor twee instellingen van PrivaZorg opgeheven. Sinds 10 november jl. geldt geen verscherpt toezicht meer bij de steunpunten Eemland en Utrecht e.o. Bij het derde steunpunt waar het toezicht gold, steunpunt Rivierenland, constateerde de Inspectie een duidelijke verbetering, maar ze achtte deze nog niet goed genoeg om het toezicht ook daar per direct te beëindigen. De verwachting is dat dit over een half jaar zal gebeuren.

De inspectie gaat ervan uit dat het kwaliteitsniveau dat bij de steunpunten Eemland en Utrecht e.o. is geconstateerd bij alle steunpunten van PrivaZorg zichtbaar is en blijft. Dit betekent dat op alle niveaus  de inspanningen die worden verricht onverminderd doorgaan om op het gewenste kwaliteitsniveau te blijven.

Directie en Raad van Commissarissen van PrivaZorg hebben intern hun waardering uitgesproken over de verbeteringen die het afgelopen jaar bij PrivaZorg zijn doorgevoerd.

De rapporten zijn door IGZ op de site van IGZ gepubliceerd.