7 juni 2019 Overzicht

Continuïteit en kwaliteit zorg van PrivaZorg niet in het geding

Naar aanleiding van recente berichten in de media heeft de directie van PrivaZorg een korte reactie opgesteld. Het allerbelangrijkste vinden wij om te melden dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet in het geding is.

Goede zorg

De zorgverleners zetten zich iedere dag in om kwalitatief goede zorg aan onze cliënten te leveren. Dat wordt nog eens bevestigd door de resultaten van een recent, extern uitgevoerd onderzoek, waaruit blijkt dat de kwaliteit van zorg voor onze cliënten onverminderd goed is.

Verscherpt toezicht

PrivaZorg benadrukt dat het toezicht door IGJ is ingesteld vanwege een verschil van inzicht over de governance van de organisatie. De kwaliteit van zorg en de continuïteit van de organisatie zijn niet in het geding.

Omzetdaling gestopt

De organisatie heeft in het eerste kwartaal van 2019 de omzetdaling van de laatste jaren weten te stoppen. De directie heeft een strategisch heroriëntatieproces in gang gezet om de continuïteit van de organisatie te verzekeren. Op basis hiervan en haar sterke solvabiliteit heeft de directie van PrivaZorg alle vertrouwen in de toekomst van de organisatie.

Ondernemingskamer (OK)

De directie is een procedure bij de OK gestart om de bestuurlijke impasse binnen PrivaZorg zo spoedig mogelijk op te lossen.  Onderdeel van deze impasse is de Governance binnen PrivaZorg die in lijn gebracht moet worden met de geest van de Governance Code Zorg.