23 augustus 2019 Overzicht

Nieuwe leden RvC PrivaZorg benoemd per 22 augustus 2019

PrivaZorg heeft per 22 augustus twee nieuwe commissarissen benoemd; een met het profiel kwaliteit en veiligheid, Justa Bos, en een met het profiel financiën en bedrijfsvoering, Rinus van Riel. Hiermee bestaat de RvC uit drie leden.

Mevrouw drs. Justa Bos zal de portefeuille kwaliteit en veiligheid invullen als interim lid RvC van PrivaZorg. Vanuit haar eigen onderneming Bos Zorgtoezicht & Advies houdt zij zich bezig met advisering (veelal in complexe situaties), verbeteren van de kwaliteit van zorg, scholing en calamiteitenonderzoek. Justa Bos voert onafhankelijk ook toezichtbezoeken uit bij zorginstellingen in de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg in opdracht van de RvB en/of RvT. Het doel is vaak inzicht krijgen in de risico’s op het gebied van veiligheid, kwaliteit van zorg en persoonlijk welbevinden van cliënten. Justa Bos is van 2002 t/m 2012 actief geweest bij de IGZ (tegenwoordig IGJ), waarvan tussen 2006 en 2012 als senior inspecteur ouderenzorg. Daarvoor was zij werkzaam als verpleegkundige. Haar drijfveren zijn goede en liefdevolle zorg voor cliënten.

Rinus van Riel is econoom en vervult al dertig jaar directie- en bestuursfuncties in de publieke sector en de zorgsector, de laatste 23 jaar als interim-manager en interim-bestuurder. Rinus van Riel heeft naast ervaring in ziekenhuizen en GGZ ook ervaring in de VVT-sector. Zijn trackrecord is vooral  het weer financieel gezond maken van zorginstellingen. Momenteel is hij ad interim-bestuurder van GGZ inGeest in Amsterdam. Hij heeft ook ruime ervaring als toezichthouder.

De voorzitter van de RvC, Willemien Bischot, partner bij van Doorne advocaten, is op 9 juli benoemd door de Ondernemingskamer.

Naast de RvC bestaat de top van PrivaZorg uit Mik Breek, bestuurder van de Stichtingen en Jeroen Collette, directie. Beiden zijn op 27 respectievelijk 20 juni benoemd door de Ondernemingskamer.

PrivaZorg voldoet hiermee aan een van de voorwaarden voor de opheffing van het verscherpt toezicht IGJ per 4 september. Om dat te bereiken worden meer stappen gezet. Zoals het voor 4 september wijzigen van de statuten en reglementen van stichtingen en BV’s in overeenstemming met de Governance Code Zorg. Er komt dan één Raad van Toezicht over alle entiteiten. PrivaZorg vergroot de financiële transparantie conform de Governance Code Zorg en  Wtzi en heeft daartoe een concept-plan aan de IGJ voorgelegd. En de oprichting van een Ondernemingsraad is in gang gezet. Er is een voorbereidingscommissie gestart, die verkiezingen gaat uitschrijven.