1 augustus 2019 Overzicht

Nieuwe samenstelling directie, RvC en stichtingsbestuur van PrivaZorg

De afgelopen drie weken is de samenstelling van het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van PrivaZorg gewijzigd. Op verzoek van de recent aangestelde Ondernemingskamer functionarissen zijn de drie leden van de RvC, de bestuurder van de beide stichtingen (de heer Teun Huisman), en de beide directeuren van PrivaZorg (mevrouw Sandra  Kooiman en de heer Rolf Burrekers) teruggetreden in het belang van de organisatie.

Jeroen Collette, namens de Ondernemingskamer functionarissen: “Wij zijn de teruggetreden directeuren, leden van de RvC en bestuurder van de stichtingen erkentelijk voor hun bijdrage aan PrivaZorg, en waarderen het dat zij bereid waren om deze stap te nemen”.

Aanleiding

Tussen de directie van PrivaZorg, de RvC en het stichtingsbestuur (de aandeelhouder) was een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de Governance Code Zorg, ook in de geest van de Governance Code, binnen PrivaZorg moest worden ingericht. Het verschil van inzicht heeft geleid tot een Ondernemingskamerprocedure.

De Ondernemingskamer heeft op 20 juni Jeroen Collette tot bestuurder bij PrivaZorg Management B.V. benoemd, op 27 juni Mik Breek tot bestuurder van de beide stichtingen (Stichting administratiekantoor Nasrab en Gustos Laetus) en op 9 juli Willemien Bischot tot voorzitter van de RvC van alle vennootschappen. Deze functionarissen zijn nu gezamenlijk aan de slag voor PrivaZorg.

Nieuw bestuur PrivaZorg

Vanaf vandaag bestaat de directie van PrivaZorg derhalve uit de heer Jeroen Collette (directeur Privazorg Management BV), de heer Mik Breek is bestuurder van de beide stichtingen en mevrouw Willemien Bischot is voorzitter van de RvC van alle vennootschappen van PrivaZorg. We verwachten binnen enkele weken de RvC uit te breiden met  leden op het gebied van kwaliteit en veiligheid en bedrijfsvoering.

De eerste maatregelen zullen er op gericht zijn om de governance (besturing) van PrivaZorg in overeenstemming te brengen met de Governance Code Zorg en de WTZi, zoals door de IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugd) aangegeven. Wij hopen daarmee dat de IGJ het verscherpt toezicht op 4 september kan opheffen.

We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de maatregelen en veranderingen om van PrivaZorg een zorgorganisatie te maken, waarin mensen het vertrouwen kunnen behouden.