19 juni 2019 Overzicht

Reactie op publicatie IGJ rapport

PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport van 7 juni 2019. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. Daarnaast zal de Ondernemingskamer op zeer korte termijn drie onafhankelijke bestuurders (één bij directie, één bij RvC en één in het Stichtingsbestuur) aanstellen. Deze bestuurders, met doorslaggevende bevoegdheden, ondersteunen PrivaZorg om zo snel mogelijk uit de bestuurlijke impasse te komen. PrivaZorg heeft er alle vertrouwen in dat de organisatie binnen de door de IGJ gestelde termijn van vijf maanden zal voldoen aan de in het rapport beschreven maatregelen. De statuten, reglementen en de financiële verantwoording zullen dan in overeenstemming zijn met de Governance Code Zorg.