10 augustus 2019 Overzicht

Reactie op artikelen in Trouw en FTM

Vanochtend hebben het dagblad Trouw en de website FTM enkele artikelen gepubliceerd over PrivaZorg. Deze artikelen gaan over de veronderstelde gang van zaken bij PrivaZorg in het verleden, dagblad Trouw en FTM zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen.

Sinds enkele weken heeft PrivaZorg een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur richt zich op de toekomst van PrivaZorg, en is aangesteld om maatregelen en veranderingen door te voeren om van PrivaZorg een zorgorganisatie te maken, waarin mensen het vertrouwen kunnen behouden.  De eerste maatregelen zullen er op gericht zijn om de governance (besturing) van PrivaZorg in overeenstemming te brengen met de Governance Code Zorg en de WTZi, zoals door de IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugd) aangegeven. Wij hopen daarmee dat de IGJ het verscherpt toezicht op 4 september kan opheffen.