4 september 2019 Overzicht

Stand van zaken verscherpt toezicht IGJ 4 september PrivaZorg

Op 4 april heeft de IGJ  PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld tot 4 september. Op 3 september heeft PrivaZorg het door de IGJ verzocht resultaatsverslag verscherpt toezicht ingeleverd. Daarin staat aangegeven dat en hoe PrivaZorg aan alle door de IGJ in april en juni 2019 oplegde te nemen maatregelen heeft voldaan. Met name om de governance (besturing) in overeenstemming te brengen met de Governance Code Zorg en de WTZi, zoals door de IGJ aangegeven. Het resultaatsverslag ligt nu ter beoordeling bij de IGJ. Op 10 september brengt de IGJ een toezicht bezoek aan PrivaZorg en spreekt dan met directie, RvC, Stichting, CR, MT en Steunpuntdirecties om zich aan de hand van het resultaatsverslag een compleet beeld te vormen en vervolgens tot een eindoordeel te komen.  Wanneer de IGJ het eindoordeel aan PrivaZorg doet toekomen is nog niet bekend.