19 juni 2019 Overzicht

Toelichting continuïteit en kwaliteit zorg

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport IGJ d.d. 7 juni 2019, vindt de directie het van belang u nader te informeren over de huidige stand van zaken. PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt al gewerkt. De IGJ heeft aangegeven dat zij ziet dat PrivaZorg al de nodige stappen zet om de aanbevelingen op te volgen.

Governance

PrivaZorg zal voor 4 september 2019 voldoen aan inrichting van de Governance conform de Governance Code Zorg. Dit proces zal mede worden ondersteund door de interim-bestuurders die op korte termijn door de OK worden aangesteld.

Continuïteit en Kwaliteit van Zorg

De organisatie is zich er van bewust dat de bestuurlijke impasse op termijn gevolgen kan hebben voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg. Op dit moment is de kwaliteit van zorg goed. Uit een door Lloyds extra ingestelde audit op 25 april jl. is vastgesteld dat:

"Business risico's worden zodanig afgedekt dat de organisatie in staat is om ononderbroken levering van producten en diensten te garanderen."

Ook stelt zij: "Afgezien van het verschil in inzicht over de toepassing van governance... ...is zichtbaar in allerlei processen, zowel op primair niveau (cliëntenzorg), beleidsmatig en projectmatig niveau dat de organisatie in control is."

Bovenstaande wordt in het rapport expliciet bevestigd door directies en medewerkers van vestigingen van PrivaZorg.

Continuïteit van de organisatie

De sterke solvabiliteit van de organisatie stelt de organisatie in staat om haar continuïteit te bewerkstelligen. Daarnaast heeft de directie een strategisch heroriëntatieproces in gang gezet om de continuïteit van de organisatie, ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De gedeponeerde jaarrekening 2018 is al grotendeels in lijn gebracht met de door de IGJ gevraagde aanpassingen.

De directie heeft alle vertrouwen in de toekomst, waarin zij zich gesteund weet door Cliëntenraad, medewerkers en Steunpunten.