8 oktober 2019 Overzicht

Verscherpt toezicht op PrivaZorg beëindigd

PrivaZorg is blij met het bericht van de IGJ dat het verscherpt toezicht beëindigd is. 

Op 4 april 2019 werd PrivaZorg door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. Dat verscherpt toezicht was ingesteld vanwege verstoorde relaties tussen de RvC, de directie en het stichtingsbestuur. Voor het opheffen van de bestuurlijke onrust en het uitvoeren van eventuele verbetermaatregelen heeft PrivaZorg toen vijf maanden tijd gekregen. Op 7 juni 2019 werd het verscherpt toezicht aangevuld met maatregelen die voortvloeien uit de bevindingen van het inspectierapport van 20 mei 2019. 

Er zijn de laatste maanden veel stappen gezet voor het opheffen van de bestuurlijke onrust en het uitvoeren van verbetermaatregelen. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen: 

  • De Ondernemingskamer heeft deze zomer drie bestuurders van PrivaZorg aangesteld: een directeur, een bestuurder van de stichtingen en een voorzitter van de RvC. De RvC is later nog uitgebreid met twee nieuwe leden. De voormalig bestuurders en commissarissen van PrivaZorg zijn allen terug getreden, op verzoek van de OK-bestuurders.
  • De statuten en reglementen zijn in overeenstemming gebracht met de Governancecode Zorg, en de bedrijfsstructuur van PrivaZorg is aangepast waarbij het maatschappelijk belang voorop is gesteld.
  • PrivaZorg zorgt vanaf 2019 voor een geconsolideerde jaarrekening voor het hele bedrijf, die aan de eisen van de Governancecode Zorg en de wetgeving voldoet.
  • De randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden zijn in gang gezet. Een breed gedragen OR start naar verwachting in oktober; er zijn stappen gezet voor de oprichting van een Verpleegkundigen Adviesraad, en de centrale cliëntenraad is gepositioneerd op het niveau van de stichting PrivaZorg.

De inspectie concludeert dat het bestuur en intern toezicht bij PrivaZorg randvoorwaarden hebben gerealiseerd voor het leveren van goede zorg en de continuïteit daarvan. De inspectie heeft vertrouwen in het huidige bestuur en intern toezicht van PrivaZorg. Het volledige besluit van de IGJ wordt binnenkort openbaar gemaakt.

Directeur Jeroen Collette: “Dit besluit van de inspectie geeft een enorme steun in de rug van al onze medewerkers die zich met veel energie inzetten voor onze cliënten.”