5 september 2019 Overzicht

Wijziging structuur PrivaZorg per 2 september

Op 2 september jl. zijn alle benodigde akten en statutenwijzigingen ten overstaan van de notaris gepasseerd waarmee de statuten en reglementen van de PrivaZorg organisatie in overeenstemming zijn gebracht met de Governance Code Zorg en de WTZi. Daarnaast zijn enige wijzigingen aangebracht in de groepsstructuur van de organisatie van PrivaZorg. Stichting administratiekantoor Nasrab is geliquideerd. De aandelen van de PrivaZorg vennootschappen komen weer terecht bij Stichting Gustos Laetus die van naam verandert in Stichting PrivaZorg. Door het wegvallen van Stichting administratiekantoor Nasrab zal vanaf dit jaar consolidatie van de jaarcijfers van alle vennootschappen en Stichting PrivaZorg plaatsvinden.

Er is mede op verzoek van de Cliëntenraad gekozen voor een groepsstructuur met 1 concernleiding waarbij het toezicht zich uitstrekt over stichting PZ. Er komt een Raad van Toezicht op het niveau van de stichting PrivaZorg bestaande uit de drie leden van de raad van commissarissen bij de PrivaZorg vennootschappen. Om praktische redenen vormen de leden van de RvCeen personele unie met de RvT. Het gaat dus om dezelfde personen die toezicht houden op de vennootschappen en de stichting. De Raad van Commissarissen (RvTbestaat uit Willemien Bischot, voorzitter, Rinus van Riel financiën en bedrijfsvoering en Justa Bos, kwaliteit en veiligheid.

De WTZi toelatingen blijven in de vier vennootschappen. Mik Breek blijft als OK functionaris bestuurder en is benoemd als voorzitter van het bestuur van Stichting PrivaZorg. Ter invulling van de concernleiding is Jeroen Collette met ingang van heden tevens benoemd als bestuurder van stichting PrivaZorg en bestuurder van alle PrivaZorg vennootschappen. Daarnaast blijft hij als OK functionaris bestuurder van PrivaZorg Management BV. De bovengenoemde wijzigingen zijn in het laatste resultaatsverslag meegedeeld aan de IGJ.