E-maildisclaimer

Onze e-mailberichten en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In de berichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van PrivaZorg. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. PrivaZorg spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. PrivaZorg kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten. PrivaZorg is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage.