Inschrijving Kamer van Koophandel

De PrivaZorg Bv’s zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland.

Stichting PrivaZorg: 58708863

PrivaZorg Management BV: 59562935

PrivaZorg BV:  32111984

PrivaZorg Wmo Beheer BV : 32113815

PrivaZorg AWBZ BV : 32113805

PrivaZorg Wmo BV : 32118468

PrivaZorg PGB en Particulier BV: 32116155

PrivaZorg AWBZ Thuiszorg BV : 55080936

PrivaZorg Aanvullende Zorg BV : 32113818