Nieuws

 • 5 jan. PrivaZorg vereenvoudigt organisatiestructuur Als gevolg van de statutaire herstructurering en daarmee de vereenvoudiging van de organisatiestructuur van PrivaZorg is per 4 januari 2021 PrivaZorg Nieuw B.V. opgericht. Alle zorgactiviteiten en contractuele verplichtingen worden voortaan ondergebracht
 • 11 nov. Kwaliteitsverslag PrivaZorg 2019 Het kwaliteitskader voor wijkverpleging geeft richting aan de inspanningen hoe "goede zorg" door thuiszorgorganisaties wordt geleverd. Voor cliënten moet het duidelijk zijn wat zij mogen verwachten. Voor PrivaZorg is dat ook uitgangspunt voor haar handele
 • 16 okt. Zorgbonus voor (zorg)medewerkers – voormalig werknemers PrivaZorg De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen PrivaZorg merken we dit. Samen met de verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar PrivaZorg een bestuurlijke fusie mee is aangegaan, kijken we naar de door VWS opgesteld
 • 1 okt. Bestuurlijke fusie van PrivaZorg en Fundis per 1 oktober 2020 De NZa en ACM hebben het voornemen tot samenwerking van Fundis en PrivaZorg goedgekeurd. Daarmee is de bestuurlijke fusie van beide ondernemingen per 1 oktober een feit. Met deze fusie wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis.
 • 22 sep. Beleid t.a.v. corona virus Het aantal coronabesmettingen neemt langzamerhand toe. Privazorg volgt het actuele nieuws van de overheid en het RIVM en de GGD over het coronavirus en houdt ook haar medewerkers op de hoogte. De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen
 • 3 aug. Fundis verkent met overname randen van de arbeidsmarkt - Zorgvisie Met duizenden uittreders per jaar kent de Nederlandse zorg een groot verborgen potentieel van medewerkers. Hoe dit potentieel aan te boren? Zorgaanbieder Fundis denkt met de overname van PrivaZorg een sterke troef in handen te hebben.
 • 16 jul. PrivaZorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis Vandaag hebben PrivaZorg en Fundis het voornemen aangekondigd om te gaan samenwerken. Beide organisaties, aanbieders van (thuis)zorg aan kwetsbare ouderen en chronische zieken, zijn al enige tijd in gesprek en gaan hun voornemen tot samenwerking
 • 6 jul. Jaarverslag en -rekening 2019 op 23 juni jl. vastgesteld De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de stichting PrivaZorg, opgesteld door de directie, zijn door de Raad van Toezicht PrivaZorg op 23 juni jl. vastgesteld.
 • 21 apr. Jeroen van Roon per 1 mei voorzitter RvT PrivaZorg Jeroen van Roon is per 1 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht PrivaZorg. Hij volgt Willemien Bischot op, die op 1 maart is teruggetreden.
 • 10 apr. Duizenden thuiszorg cliënten ontvangen vandaag bloemen van PrivaZorg Vandaag, op Goede Vrijdag, verrassen de thuiszorg medewerkers van PrivaZorg in het hele land ruim 3200 cliënten met een prachtige bos bloemen voor de Paasdagen. Op deze manier willen de medewerkers van PrivaZorg steun uiten voor hun cliënten, die het in
 • 2 mrt. Terugtreden Willemien Bischot als voorzitter en lid RvT van PrivaZorg Op 1 maart is Willemien Bischot, partner bij van Doorne advocaten, teruggetreden als voorzitter en lid van de RvT van PrivaZorg.
 • 8 okt. Verscherpt toezicht op PrivaZorg beëindigd PrivaZorg is blij met het bericht van de IGJ dat het verscherpt toezicht beëindigd is. Op 4 april 2019 werd PrivaZorg door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. Dat verscherpt toezicht was ingesteld vanwege verstoorde relaties tussen de RvC, de
 • 5 sep. Wijziging structuur PrivaZorg per 2 september Op 2 september jl. zijn alle benodigde akten en statutenwijzigingen ten overstaan van de notaris gepasseerd waarmee de statuten en reglementen van de PrivaZorg organisatie in overeenstemming zijn gebracht met de Governance Code Zorg en de WTZi. Daarnaast
 • 4 sep. Stand van zaken verscherpt toezicht IGJ 4 september PrivaZorg Op 4 april heeft de IGJ PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld tot 4 september. Op 3 september heeft PrivaZorg het door de IGJ verzocht resultaatsverslag verscherpt toezicht ingeleverd. Daarin staat aangegeven dat en hoe PrivaZorg aan alle door de
 • 23 aug. Nieuwe leden RvC PrivaZorg benoemd per 22 augustus 2019 PrivaZorg heeft per 22 augustus twee nieuwe commissarissen benoemd; een met het profiel kwaliteit en veiligheid, Justa Bos, en een met het profiel financiën en bedrijfsvoering, Rinus van Riel. Hiermee bestaat de RvC uit drie leden.
 • 10 aug. Reactie PrivaZorg op artikelen in Trouw en FTM Vanochtend hebben het dagblad Trouw en de website FTM enkele artikelen gepubliceerd over PrivaZorg. Deze artikelen gaan over de veronderstelde gang van zaken bij PrivaZorg in het verleden, dagblad Trouw en FTM zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze
 • 1 aug. Nieuwe samenstelling directie, RvC en stichtingsbestuur van PrivaZorg De afgelopen drie weken is de samenstelling van het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van PrivaZorg gewijzigd. Op verzoek van de recent aangestelde Ondernemingskamer functionarissen zijn de drie leden van de RvC, de bestuu
 • 28 jun. Kwaliteitsverslag PrivaZorg WLZ Het kwaliteitskader voor langdurige zorg thuis geeft richting aan de inspanningen hoe "goede zorg" door de thuiszorgorganisaties wordt geleverd. Voor cliënten moet het duidelijk zijn wat zij mogen verwachten. Voor PrivaZorg is dat ook uitgangspunt voor
 • 19 jun. Toelichting continuïteit en kwaliteit zorg Naar aanleiding van de publicatie van het rapport IGJ d.d. 7 juni 2019, vindt de directie het van belang u nader te informeren over de huidige stand van zaken. PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport. Aan de uitvoering van deze
 • 19 jun. Reactie op publicatie IGJ rapport PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport van 7 juni 2019. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. Daarnaast zal de Ondernemingskamer op zeer korte termijn drie onafhankelijke bestuurders
 • 7 jun. Continuïteit en kwaliteit zorg van PrivaZorg niet in het geding Naar aanleiding van recente berichten in de media heeft de directie van PrivaZorg een korte reactie opgesteld. Het allerbelangrijkste vinden wij om te melden dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet in het geding is.