Nieuws - 2019

  • 8 okt. Verscherpt toezicht op PrivaZorg beëindigd PrivaZorg is blij met het bericht van de IGJ dat het verscherpt toezicht beëindigd is. Op 4 april 2019 werd PrivaZorg door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld. Dat verscherpt toezicht was ingesteld vanwege verstoorde relaties tussen de RvC, de
  • 5 sep. Wijziging structuur PrivaZorg per 2 september Op 2 september jl. zijn alle benodigde akten en statutenwijzigingen ten overstaan van de notaris gepasseerd waarmee de statuten en reglementen van de PrivaZorg organisatie in overeenstemming zijn gebracht met de Governance Code Zorg en de WTZi. Daarnaast
  • 4 sep. Stand van zaken verscherpt toezicht IGJ 4 september PrivaZorg Op 4 april heeft de IGJ PrivaZorg onder verscherpt toezicht gesteld tot 4 september. Op 3 september heeft PrivaZorg het door de IGJ verzocht resultaatsverslag verscherpt toezicht ingeleverd. Daarin staat aangegeven dat en hoe PrivaZorg aan alle door de
  • 23 aug. Nieuwe leden RvC PrivaZorg benoemd per 22 augustus 2019 PrivaZorg heeft per 22 augustus twee nieuwe commissarissen benoemd; een met het profiel kwaliteit en veiligheid, Justa Bos, en een met het profiel financiën en bedrijfsvoering, Rinus van Riel. Hiermee bestaat de RvC uit drie leden.
  • 10 aug. Reactie PrivaZorg op artikelen in Trouw en FTM Vanochtend hebben het dagblad Trouw en de website FTM enkele artikelen gepubliceerd over PrivaZorg. Deze artikelen gaan over de veronderstelde gang van zaken bij PrivaZorg in het verleden, dagblad Trouw en FTM zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze
  • 1 aug. Nieuwe samenstelling directie, RvC en stichtingsbestuur van PrivaZorg De afgelopen drie weken is de samenstelling van het Stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie van PrivaZorg gewijzigd. Op verzoek van de recent aangestelde Ondernemingskamer functionarissen zijn de drie leden van de RvC, de bestuu
  • 28 jun. Kwaliteitsverslag PrivaZorg WLZ Het kwaliteitskader voor langdurige zorg thuis geeft richting aan de inspanningen hoe "goede zorg" door de thuiszorgorganisaties wordt geleverd. Voor cliënten moet het duidelijk zijn wat zij mogen verwachten. Voor PrivaZorg is dat ook uitgangspunt voor
  • 19 jun. Toelichting continuïteit en kwaliteit zorg Naar aanleiding van de publicatie van het rapport IGJ d.d. 7 juni 2019, vindt de directie het van belang u nader te informeren over de huidige stand van zaken. PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport. Aan de uitvoering van deze
  • 19 jun. Reactie op publicatie IGJ rapport PrivaZorg ondersteunt de opgenomen maatregelen in het IGJ rapport van 7 juni 2019. Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. Daarnaast zal de Ondernemingskamer op zeer korte termijn drie onafhankelijke bestuurders
  • 7 jun. Continuïteit en kwaliteit zorg van PrivaZorg niet in het geding Naar aanleiding van recente berichten in de media heeft de directie van PrivaZorg een korte reactie opgesteld. Het allerbelangrijkste vinden wij om te melden dat de continuïteit en de kwaliteit van zorg niet in het geding is.