16 maart 2020 Overzicht

Beleid PrivaZorg t.a.v. corona virus

Inleiding

De afgelopen dagen heeft het nieuws volledig in het teken gestaan van het Corona virus. Het RIVM en de overheid hebben inmiddels in afstemming met veel veldpartijen en belangenverenigingen vergaande maatregelen uitgevaardigd. Deze maatregelen treffen ook PrivaZorg en onze cliënten maar ook onze zorgverleners.

Beleid

 1. Uitgangspunt voor PrivaZorg is de gezondheid en veiligheid van cliënten en zorgverleners, alsook de ondersteunende medewerkers op de steunpunten en centraal kantoor
 2. Wij doen er alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen
 3. Wij willen we de zorg zo goed mogelijk door laten lopen
 4. Wij volgen het beleid van de RIVM, de GGD en de overheden
 5. Wij volgen ook het nieuws via onze branche organisatie Zorgthuisnl

Organisatie

 1. Er is een crisis corona team PrivaZorg onder leiding van de directie. Het team houdt 7 dagen per week contact via de app en telefonische vergaderingen
 2. De steunpunten houden onderling contact via een app groep, wisselen ervaringen uit, helpen elkaar
 3. Er is een telefoonteam voor zorgverleners, dat 7 dagen per week tussen 07.00-23.00u beschikbaar is voor vragen
 4. De directie is 24/7 beschikbaar en bereikbaar

Communicatie en informatie

 1. Onze cliënten, zorgverleners en ondersteunende medewerkers informeren wij telkens als er nieuwe ontwikkelingen zijn
 2. Dit doen wij o.a. middels brieven, mailberichten, telefoon rechtstreeks naar onze cliënten en zorgverleners
 3. Individuele situaties van cliënten en zorgverleners worden nauwlettend gevolgd
 4. Zorgverleners kunnen 24/7 de PrivaZorg de Kennisbank raadplegen, inclusief een overzicht van Vragen en Antwoorden over corona.

Veiligheid

Wij hebben een aantal interne maatregelen genomen voor de continuïteit van onze zorgverlening:

 1. Voorlichting en instructie aan onze zorgverleners gegeven om veilig en verantwoord zorg te verlenen. Zoals het juist gebruik van mondkapjes, handschoen, schorten en desinfectans
 2. Er is een beslisboom voor zorgverleners wanneer om te beslissen of zij kunnen (door)werken
 3. Zorgverleners met symptomen zoals verkoudheid, hoesten, longontsteking en koorts moeten thuis blijven
 4. Zodra cliënten symptomen hebben vragen wij hen de huisarts in te schakelen of de GGD
 5. We monitoren voortdurend de voorraad hulpmiddel en plaatsen extra bestellingen
 6. Per regio van PrivaZorg worden momenteel zorgcontinuïteitplannen gemaakt

Actuele ontwikkelingen

Tot op dit moment kunnen wij nog steeds alle zorg bieden die onze cliënten nodig hebben. Hoelang wij dit  kunnen volhouden is onzeker. Zodra hiervoor aanleiding is zullen wij hierover berichten via de website of andere bekende informatie kanalen.