3 augustus 2020 Overzicht

Fundis verkent met overname randen van de arbeidsmarkt - Zorgvisie

Philip van de Poel, Redacteur Zorgmanagement

Met duizenden uittreders per jaar kent de Nederlandse zorg een groot verborgen potentieel van medewerkers. Hoe dit potentieel aan te boren? Zorgaanbieder Fundis denkt met de overname van PrivaZorg een sterke troef in handen te hebben. Bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever: ‘De werkwijze van PrivaZorg vormt een mooie aanvullende oplossing om ook de randen van de arbeidsmarkt te ontginnen.'

‘PrivaZorg moet de partij zijn die meehelpt om mensen die nog een paar uurtjes hebben, te verleiden tot werk in de ouderenzorg’, zegt Van den Oever. ‘Dan gaat het dus over die mevrouw die met vroegpensioen is gegaan, maar nog een geldig diploma heeft en best wat wil werken voor mensen bij haar in de wijk. Of over de huisvrouw die naast haar gezin ’s avonds nog een paar uur over heeft.’

Zelfstandig onderdeel

Fundis maakte medio juli bekend samen te willen gaan met PrivaZorg. Formeel gaat het om een fusie, maar aangezien Fundis de veel grotere partner is, betreft het de facto een overname. Als de plannen worden goedgekeurd door toezichthouders NZa en ACM, wordt PrivaZorg in 2021 een zelfstandig onderdeel van het Fundis-netwerk.

Bijzondere stap

Een bijzondere stap, erkent Van den Oever. Niet alleen gaat Fundis, dat voornamelijk zorg levert in Zuid-Holland en Utrecht, met de overname voor het eerst landelijk opereren, ook kent PrivaZorg een rumoerige geschiedenis. PrivaZorg raakte de afgelopen jaren in opspraak vanwege schimmige financiële constructies en ruzies in de bedrijfstop.

Lelijke dingen

‘Het is niet misgegaan op de zorgvloer’, zegt Van den Oever over de beladen voorgeschiedenis. ‘De kwaliteit van PrivaZorg staat heel goed bekend. Cliënten geven hoge tevredenheidsscores. Waar het mis is gegaan, is in de top. Daar zijn lelijke dingen gebeurd. De rechtbank heeft daar ingegrepen door in 2019 de toenmalige directie en raad van toezicht te vervangen. De nieuwe top heeft onderzocht wat voor het bedrijf het beste is en is tot de conclusie gekomen dat ze niet zelfstandig verder wilden, maar samen met een partner.’

Slimmere oplossingen

Wie de cijfers in ogenschouw neemt, moet wel concluderen dat er voor PrivaZorg weinig anders opzit. Blijkens het jaarverslag heeft het bedrijf in 2019 een negatief resultaat geboekt van 3,7 miljoen euro op een totale omzet van zo’n 25 miljoen euro. Ook eerdere boekjaren eindigden in het rood. ‘Er moet wel het een en ander gebeuren aan de achterkant en daar zijn wij goed in’, reageert Van den Oever. ‘Daarbij kun je denken aan het ondersteunen van de zorgverleners met veel minder administratie en slimmere, modernere oplossingen.’ Ook zullen naar verwachting enkele tientallen arbeidsplaatsen bij de ondersteunende diensten verdwijnen, met name op het centraal kantoor in Amersfoort.

Zoektocht

Gezien de kwaliteit van de zorg en dienstverlening heeft PrivaZorg volgens Fundis nog altijd een ‘stevig fundament voor de toekomst’. De eventuele risico’s zijn volgens Van den Oever te overzien en wegen niet op tegen de grotere opdracht die zorgaanbieders als Fundis hebben. ‘Wij zijn met een zoektocht bezig naar oplossingen voor de vergrijzing van Nederland. Er gaat een enorm arbeidsmarktvraagstuk aankomen. Die arbeidsmarkt groeit de komende twintig jaar nauwelijks, terwijl het aantal mensen dat zorg nodig heeft bijna gaat verdubbelen tot 2040.’

Potentieel inzetten

‘Een van de oplossingen is het potentieel inzetten dat op dit moment niet wordt benut, maar wel aanwezig is. Er zijn de afgelopen jaren jaar in, jaar uit vijftienduizend mensen uit de zorg weggegaan om niet natuurlijke redenen, oftewel niet vanwege overlijden of pensioen. Er lopen in Nederland dus heel veel mensen rond met diploma’s en ervaring. Een aantal daarvan – zo is gebleken – zou best wel weer aan het werk willen als zij flexibel kunnen worden ingezet op momenten dat het hen uitkomt. Zij willen zich niet gebonden te voelen aan organisatorische kaders. Ook willen ze niet – zoals in de wijkverpleging – in een team meedoen dat standaard dagelijks uitrukt. Die mensen zouden wij ook graag weer aan het werk krijgen. In dat licht is PrivaZorg een interessante organisatie.’

Dna van de organisatie

De circa 1300 verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen die aan PrivaZorg verbonden zijn, opereren voor het overgrote deel zelfstandig. ‘Die organisatie heeft het in haar dna zitten om zo te werken’, zegt Van den Oever. ‘Het is misschien niet de oplossing voor Nederland als geheel, maar wij denken hiermee een mooie aanvullende oplossing te hebben om de randen van de arbeidsmarkt te ontginnen en daarmee een stukje van het tekort van de komende jaren op te lossen.’

Ander verhaal

Wie denkt dat Fundis hiermee het Buurtzorg-model volgt, heeft het mis. ‘Met deze formule gaan we inderdaad landelijk werken, maar dit is een heel ander verhaal met een heel andere doelgroep’, zegt Van den Oever. ‘Wij hebben met Vierstroom een groot thuiszorgbedrijf dat nadrukkelijk lokale aanwezigheid heeft, maar Vierstroom heeft geen landelijke ambities. Met bedrijfsonderdelen als Vierstroom en WelThuis zijn we een grote regionale speler. PrivaZorg is meer verspreid over het land, met overal een beperkte aanwezigheid. Samen kunnen we dat goed in de lucht houden.’

Ook moet PrivaZorg niet worden gezien als de flex- en wervingspool voor de andere Fundis-onderdelen. Van den Oever: ‘Wij hebben in het Fundis-netwerk al een groot bedrijf dat zorgt voor de flex-schil voor bedrijven binnen de groep.’

De ambities rond PrivaZorg zijn vooralsnog vooral gericht op de inhoud. ‘We moeten eerst maar eens zorgen dat we dit bedrijfsmodel goed ontwikkeld krijgen, zodat cliënten, zorgverleners en inspectie het als een goede oplossing ervaren’, zegt Van den Oever. ‘Dan zien we weer verder.’