6 juli 2020 Overzicht

Jaarverslag en - rekening 2019 op 23 juni jl. vastgesteld

De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag 2019 van de stichting PrivaZorg, opgesteld door de directie, zijn door de Raad van Toezicht PrivaZorg op 23 juni jl. vastgesteld. Het jaardocument 2019 is te vinden via www.jaarverantwoordingzorg.nl of op te vragen via info@privazorg.nl.