16 oktober 2020 Overzicht

Zorgbonus voor (zorg)medewerkers – voormalig werknemers PrivaZorg

De door de regering toegezegde zorgbonus roept veel vragen op. Ook binnen PrivaZorg merken we dit. Samen met de verschillende organisaties binnen de Fundis groep, waar PrivaZorg een bestuurlijke fusie mee is aangegaan, kijken we naar de door VWS opgestelde voorwaarden. Brancheorganisatie Actiz heeft een advies opgesteld voor de zorgaanbieders. Dit advies stelt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen functies die wel of geen aanspraak zouden kunnen maken op deze bonus en dat in principe voor alle medewerkers, binnen de door VWS aangegeven inkomensgrens van twee maal bruto modaal (t/m FWG70), de bonus zal worden aangevraagd. Dit advies is gebaseerd op het feit dat iedere medewerker direct/indirect een bijdrage heeft geleverd.

Voormalige werknemers PrivaZorg

Binnen PrivaZorg zullen wij de zorgbonus uiterlijk 29 oktober 2020 voor alle medewerkers die aan de criteria voldoen aanvragen. Ben je voor 1 september 2020 uit dienst gegaan, maar wel werkzaam geweest bij PrivaZorg in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020? Geef dan actief bij ons aan dat je aanspraak zou willen maken op de zorgbonus via PrivaZorg. Doe dit alleen wanneer deze niet reeds aangevraagd is door een andere werkgever. Iedere medewerker heeft eenmaal recht op de zorgbonus. Je kunt dit tot uiterlijk 29 oktober 2020 bij ons kenbaar maken via info@privazorg.nl.

De overheid zal in de maanden na ontvangst de aanvragen beoordelen. Onduidelijk is wat de eventuele consequenties zullen zijn als het totaal van de ingediende aanvragen groter is dan het totale landelijk beschikbare budget. De termijn waarop de bonus uitbetaald zal worden aan de zorgaanbieders, zodat zij kunnen uitkeren aan de medewerkers, is op dit moment ook nog onduidelijk.