Cliëntenraad

PrivaZorg heeft voor haar zorgvennootschappen een cliëntenraad ingesteld. De Cliëntenraad (CR) behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van PrivaZorg, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De CR heeft een belangrijke adviestaak richting directie voor goede zorg aan cliënten. De CR kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. En op bepaalde onderwerpen is de directie verplicht tijdig advies te vragen aan de CR.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de CR zijn vastgesteld in de Wet medenzeggenschap cliënten zorginstellingen, het instellingsbesluit CR PrivaZorg, de samenwerkingsovereenkomst CR en PrivaZorg en in het huishoudelijk reglement van de CR.

De CR heeft 4 keer per jaar een regulier overleg met aansluitend een overleg met de directie. Daarnaast organiseert de CR 2 keer per jaar een themabijeenkomst.

De CR brengt jaarlijks een of meer nieuwsbrieven uit met diverse onderwerpen.

De CR heeft geen adressen van cliënten en kan cliënten niet rechtstreeks benaderen. De CR wil wel graag geïnformeerd worden door cliënten over hoe zij de zorg ervaren. Cliënten kunnen contact opnemen met de CR door het formulier in de zorgmap te gebruiken en aan te geven waar zij prijs op stellen:

  • Een groepsbijeenkomst, een cliëntenpanel
  • Een persoonlijk gesprek bij het Steunpunt
  • Een persoonlijk gesprek thuis
  • Een telefonisch gesprek

Of door de CR te mailen: clientenraad@privazorg.nl

Of te bellen naar de voorzitter: Koos Voogt 06-46603061, of de secretaris: Anne-Marie Popping 06-20184260

Ook kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier onder vermelding van "cliëntenraad".

De CR hoort graag van u!