Cliëntenraad

PrivaZorg heeft een cliëntenraad die bestaat uit cliënten en mantelzorgers. Deze raad is de gesprekspartner en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in algemene zin. Thema´s van de cliëntenraad zijn onder andere: kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing. Bij belangrijke onderwerpen zoals de stelselverandering (AWBZ/WMO) raadpleegt de cliëntenraad de cliënten van PrivaZorg actief.

Heeft u een vraag of tip voor de cliëntenraad? Dat kan via het contactformulier onder vermelding van "cliëntenraad".