Kwaliteitsplan 2021

PrivaZorg

PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie met een bijzonder karakter. Zij werkt voor een groot deel met zelfstandige zorgverleners, maar heeft ook zorgverleners in loondienst. Onze zorgverleners bieden professionele zorg en werken vanuit diverse locaties in het land, verdeeld in regio’s. Deze regio’s worden aangestuurd door 5 regiodirecteuren, waarbij de focus ligt op zorg verlenen met kleine deskundige teams. PrivaZorg levert zorg vanuit de WMO, WLZ, ZVW en particuliere markt.

Visie op kwaliteit

Kwaliteit van zorg ontstaat in de relatie tussen mensen. In de relatie is er aandacht voor de ander die het verschil maakt tussen technische, deskundige zorg, doelmatige en warme, betrokken zorg. Hoe ingewikkeld een context ook is, wanneer je oprechte aandacht ervaart en jouw specifieke manier van leven en persoonlijkheid centraal staan, dan pas kun je jezelf zijn. Wij denken dat dát kwaliteit van leven bepaalt. Ons uitgangspunt is dan dat we werken vanuit de relatie, waarbij een persoonlijke benadering één van de belangrijke pijlers is. Vanzelfsprekend kan dit niet zonder als basis te voldoen aan alle wettelijke kaders en relevante kwaliteitskaders, opgesteld door diverse beroepsgroepen en instanties.

Keten

Privazorg heeft vanuit haar koers “Aandacht doet groeien 2020” een strategische businessplan beschreven, waarbij ‘goede zorg is zorg met aandacht’ als vertrekpunt onveranderd is gebleven, voor wat we doen en wat we willen evalueren. We richten ons voornamelijk op de zorg voor ouderen die thuis wonen. Wij denken dat voor ieder mens zorg thuis nagenoeg altijd het beste is. Dit kunnen we niet alleen. We betrekken mantelzorgers, ketenpartners, sociale netwerken, opdrachtgevers nadrukkelijk. Dit zo dicht mogelijk bij de oudere thuis vanuit lokaal ingerichte locaties.

Toekomst

PrivaZorg is oktober 2020 bestuurlijk gefuseerd met Fundis. De Fundis Groep is een netwerk is van 22 organisaties met 4500 medewerkers die zorg leveren aan 12.000 kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Door onze krachten te bundelen denken we een nieuwe manier van werken gevonden te hebben, waarbij niet alleen cliënten, maar ook zorgverleners baat hebben en onze hoge cliënttevredenheid behouden. Eind 2020 is PrivaZorg in samenwerking met Fundis namelijk gestart met ontwikkelen van een digitaal zorgplatform. Dit platform wordt momenteel gefaseerd per locatie geïmplementeerd. Hiermee zijn we ervan overtuigd een creatieve oplossing te bieden om de stijgende tekorten aan deskundig zorgpersoneel tegen te gaan als gevolg van de toenemende vergrijzing.

Binnen het zorgplatform kunnen (zelfstandige) zorgverleners zelf de zorgtaken uitkiezen, waardoor zij meer regie hebben en werk en privé nog beter kunnen combineren. Voordat zorgverleners toegang krijgen tot het platform vinden er uiteraard de gebruikelijke verplichte checks plaats (o.a. VOG, diploma’s, deskundigheid en specialisatie, enz.). Wanneer ze zijn toegelaten kunnen ze zelf kiezen welke zorgtaken ze willen oppakken, hierbij kunnen ze uiteraard alleen kiezen uit taken waarvoor ze bevoegd en bekwaam zijn bevonden. Ook hebben ze de mogelijkheid zorgtaken te kiezen in het door hen gewenste gebied en tijdstip. Met deze flexibele manier van werken willen we niet alleen het werk voor onze huidige zorgverleners aantrekkelijker maken, maar ook nieuwe zorgverleners enthousiasmeren om voor PrivaZorg te komen werken. En wellicht kunnen we oud collega’s met dit concept verleiden om de draad in de zorg weer op te pakken.

Tegelijkertijd gaat PrivaZorg over naar het elektronisch cliënten dossier (ECD) van Ons Nedap. Dit dossier biedt meer mogelijkheden en sluit beter aan op onze wensen en toekomstvisie.

Doelstelling

Dit jaar zal voor een groot deel in het teken van transitie: Implementeren en werken met een nieuw digitaal zorgplatform en overgang van ECD systeem naar Ons Nedap. Maar dit is niet alles; er staan ook een flink aantal onderwerpen op het programma die betrekking hebben op continu verbeteren van het primaire proces. Hiermee zorgen we ervoor dat onze cliënt centraal blijft staan.

We realiseren ons dat we hiermee een enorme ambitie voor 2021 hebben, maar we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken, ondanks de obstakels die we ongetwijfeld onderweg nog zullen tegenkomen. Samengevat: 2021 zal niet alleen een jaar zijn van transitie, maar ook van het primair proces versterken.