Ondernemingsraad

Sinds november 2019 heeft PrivaZorg een Ondernemingsraad (OR). Deze Raad behartigt de belangen van het personeel en praat mee over bedrijfseconomische beslissingen van de bestuurder.
Bestuurder en OR zijn verplicht te handelen conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit houdt in dat de bestuurder de OR over een aantal in deze wet vastgelegde onderwerpen om advies of instemming moet vragen. Ook kan de OR een ongevraagd advies afgeven.
De OR bestaat uit 6 leden en vergadert minimaal één maal per maand intern. Daarnaast overlegt de OR minimaal één maal per maand met de bestuurder. De leden zijn:
Marlies Hopster (tijdelijk voorzitter), Astrid van der Tak, Annelies Grotenhuis, Sieglien Verhulst, Denise Zandbergen-van Wintershoven en Wilna Janssen.

Het contactadres van de OR is ondernemingsraad@privazorg.nl