Tevredenheid

Cliënttevredenheid

PrivaZorg wil u de allerbeste zorg geven! Regelmatig vragen wij u daarom of u tevreden bent. Dat doen we bij de start van de thuiszorg en bij de afsluiting. Ook tussendoor zullen wij polsen of alles naar wens verloopt.

Metingen

Elke twee jaar vragen wij u om een enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt dan uw mening geven.

Verder wordt jaarlijks een landelijke zorginhoudelijke meting uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van onze zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze meting.

Tevredenheidsonderzoek

De mening van onze cliënten en zorgverleners telt. Iedere twee jaar laat PrivaZorg daarom door een onafhankelijk onderzoeksbureau een tevredenheidsonderzoek houden. Ook dit jaar zal door ZorgfocuZ, een onderzoeksbureau voor zorgorganisaties, een onderzoek worden uitgezet onder de cliënten en de zorgverleners. De periode waarin het onderzoek plaatsvindt is juni - september 2019.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend

PrivaZorg is HKZ-norm 2015 gecertificeerd en voldoet zodoende aan alle eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Daarbij zijn ook bijna alle steunpunten van PrivaZorg individueel HKZ gecertificeerd. Elk jaar wordt getoetst of we nog voldoen aan alle eisen.

PrivaZorg als zorgorganisatie vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in dialoog te zijn met haar samenwerkingsverbanden of organisaties die direct of indirect bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

PrivaZorg maakt hierin geen onderscheid in in- of externe belanghebbenden. Naast het uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op de hiervoor bestemde publieke website kunnen geïnteresseerden voor meer informatie onderstaand bestand downloaden.

Deel uw ervaring

Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen.
Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen.
Ga naar ZorgkaartNederland.nl