Resultaten Cliëntenraadpleging 2009

Zelfstandigen leveren geweldige thuiszorg

De cliënten van PrivaZorg waarderen hun zorgverleners in een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek met een dikke 8. Bijzonder is dat al deze hoog gewaardeerde zorgverleners niet in loondienst zijn maar Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers). Het onderzoek werd in de zomer van 2009 in opdracht van PrivaZorg uitgevoerd door het onderzoeksbureau Prismant.
De mening dat thuiszorg van goede kwaliteit alleen door zorgverleners in loondienst te garanderen zou zijn, is ook door dit onderzoek krachtig weersproken. Een toegelaten zorgaanbieder laat om het jaar een onafhankelijk onderzoek op basis van de CQ-(consumer quality) Index uitvoeren. In 2007 kwamen de ZZP-ers van PrivaZorg al met een gemiddelde van 8,5 uit de bus, in 2009 werden zij door hun cliënten met 8,7 beoordeeld. Daarmee behoren zij tot de top van Nederland.

Goede score ook in relatie tot andere zorgaanbieders

De resultaten zijn niet alleen weergegeven voor PrivaZorg zelf maar ook voor alle door Prismant gemeten instellingen, de zogenaamde spiegelgroep. Voor inspraak en overleg, professionaliteit van zorgverlening, betrouwbaarheid zorgverleners en beschikbaarheid personeel scoren de ZZP-ers van PrivaZorg gemiddeld hoger dan hun collega’s van andere thuiszorgaanbieders. Dit resulteert in een landelijk gemiddelde eindcijfer van 8,7 voor de zorgverleners van PrivaZorg, de spiegelgroep scoort met 8,3.

Cliëntenraad betrokken en tevreden

De landelijke Cliëntenraad van PrivaZorg was bij het uitzetten en het begeleiden van dit onderzoek nauw betrokken en is zeer te spreken over de grote waardering voor het betrokken en deskundige werk van de ZZP-ers. Op basis van dit onderzoek is in 2009 een aantal verbetertrajecten gedefinieerd die in 2010 is uitgevoerd.