Resultaten Cliëntenraadpleging 2011

Thuiszorg met ZZP-ers leidt tot een onwrikbaar evenwicht in de zorg

De cliënten van PrivaZorg geven hun zorgverleners maar liefst het rapportcijfer 8,9. Dit blijkt uit een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek (CQ-index) dat voorjaar 2011 is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Kiwa Prismant. In 2009 kregen de zorgverleners, die niet in loondienst zijn maar als zelfstandige (ZZP-er) werken, bij zo’n zelfde onderzoek ook al een 8,7.  ZZP-ers blijven dus in solide topvorm, zonder dat er een werkgever aan te pas komt. Zelfkritiek en energie kunnen putten uit het werk vormen het fundament van de ZZP-ers en decliënten varen er wel bij.

Het beeld dat kwaliteit alleen maar haalbaar is met zorgverleners in loondienst, is dus net als in 2009 keihard onderuit gehaald. Zeker als de rapportcijfers van de ZZP-ers vergeleken worden met de scores van de zogenaamde spiegelgroep (in 2009 was dat 8,3 en in 2011 is dat 8,4); dat zijn alle andere instellingen waar Kiwa Prismant dezelfde onderzoeken heeft verricht.
Dat beeld dient dan ook als “waanbeeld” naar fabeltjesland te worden verwezen.

Betrouwbare beeldvorming door uitgebreid onderzoek

PrivaZorg heeft er iin 2011 voor gekozen om ook de zorgverleners uitgebreid naar hun mening te vragen. Zo’n 1.500 ZZP-ers zijn benaderd en daarbij ging het om twee zaken: wat verwacht je dat de cliënten van de zorg vinden en hoe ervaar je zelf het werken als ZZP-er. De ZZP-ers hebben dezelfde vragenlijst ingevuld als de cliënten, zodat de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden. Uit deze spiegeling komt duidelijk naar voren dat de ZZP-ers naar zichzelf toe behoorlijk kritisch zijn ingesteld. Zij verwachten het rapportcijfer 8,3 en hebben van de cliënten een 8,9 gekregen. Deze kritische grondhouding draagt ongetwijfeld bij aan de kwaliteit van de zorg en dus aan het hoge rapportcijfer dat de cliënten gemiddeld hebben gegeven.

Werken als ZZP-er geeft energie

Om te kunnen vaststellen hoe de ZZP-ers hun werk ervaren en vergelijkingen met andere onderzoeken mogelijk te maken, hebben zij vragen beantwoord die deel uitmaken van de standaardvragenlijst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Aangezien het bij PrivaZorg om ZZP-ers en niet om zorgverleners in loondienst gaat, is de standaardlijst op bepaalde onderdelen door Kiwa Prismant aangepast. De resultaten zijn gelegd naast de uitkomsten van andere onderzoeken. Daaruit blijkt dat ZZP-ers op bijna alle van de bevraagde werkaspecten beter scoren dan de zorgverleners die in loondienst zijn. Het grote verschil tussen beide groepen is dat ZZP-ers meer voldoening in hun werk vinden en daar energie uit putten en dat komt de zorgverlening, dus de cliënten, ten goede. Van de respondenten geeft 88% aan als ZZP-er beter rekening te kunnen houden met de cliënt; 93% voelt zich energiek en aan 92% geeft het werken als ZZP-er veel voldoening.

De cijfers laten een evenwichtig beeld zien dat gezien de onrust in zorgland navolging verdient: cliënten die ZZP-ers hoger waarderen en ZZP-ers die meer voldoening hebben in hun werk.