Resultaten Cliëntenraadpleging 2013

PrivaZorg scoort hoog op klant- en zorgverlenerstevredenheid

PrivaZorg heeft opnieuw uitstekende rapportcijfers gekregen. Cliënten die thuiszorg ontvangen waarderen dit met gemiddeld een 8,8. Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen geven PrivaZorg hiervoor een 8,5. Beide scores liggen boven het landelijk gemiddelde. Ook de zorgverleners waarmee de PrivaZorg steunpunten samenwerken zijn zeer tevreden over hun werk. Zij waarderen hun werk gemiddeld met een 8, negen procent van hen waardeert dit zelfs met een 10!

De tevredenheid van cliënten en zorgverleners vormt een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Daarom laat PrivaZorg elke twee jaar een onafhankelijke tevredenheidsmeting uitvoeren volgens de CQI-index. Aan deze meting doet een grote groep cliënten mee die via de steunpunten van PrivaZorg zorg geleverd krijgen: ofwel AWBZ-gefinancierde thuiszorg ofwel WMO-gefinancierde hulp bij de huishouding. De tevredenheidsmeting is dit jaar uitgevoerd door TRIQS.

Tevreden cliënten

Van de 891 ‘AWBZ’-cliënten die werden uitgenodigd om mee te doen aan de CQI-meting vulden 413 de vragenlijsten in (respons 48%). Uit hun gemiddelde rapportcijfer van een 8,8 blijkt dat zij zeer tevreden zijn met PrivaZorg Thuiszorg AWBZ. Op diverse onderdelen van deze meting scoort PrivaZorg tussen de 0,09 en 0,38 hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in vergelijking met het rapportcijfer uit 2011 – een 8,5 – is dit een uitstekende score.
Van de 796 ‘WMO’-cliënten vulden 384 de vragenlijsten in (respons: 54%). Zij geven PrivaZorg WMO een 8,5 als gemiddelde rapportcijfer. Op diverse onderdelen van de kwaliteitsmeting scoorde PrivaZorg hiermee iets hoger dan het landelijk gemiddelde: tussen de 0,01 en 0,15%.

Tevreden ZZP-ers

Klanttevredenheid en zorgverlenerstevredenheid hangen vaak nauw samen. Zeker in de zorg kunnen gemotiveerde professionals die met plezier werken het verschil maken. Dat dit bij PrivaZorg het geval is, blijkt uit de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek onder zorgverleners waarmee de PrivaZorg-steunpunten samenwerken. 793 zorgverleners waarderen hun werk gemiddeld met een 8 (respons: 53%). Hierbij geven zij aan dat zij als ZZP-ers veel ruimte hebben om in te springen op de individuele wensen van cliënten. En dat maatwerk wordt gewaardeerd, zowel door cliënten als door hen zelf.

Hoe verder?

Hoe mooi deze uitkomsten ook zijn, thuiszorg kan altijd beter. Daarom gaat PrivaZorg op basis van deze uitkomsten samen met de cliëntenraad verbeterpunten opstellen om de geboden thuiszorg nog meer aan te sluiten bij de wensen van de cliënten. Daarbij vormen deze resultaten een mooie stimulans om gericht verder te werken aan kwaliteit en innovatie.