Resultaten cliëntenraadpleging 2017

PrivaZorg scoort wederom hoog op klant- en zorgverlenerstevredenheid

PrivaZorg heeft opnieuw mooie rapportcijfers gekregen. Cliënten die thuiszorg ontvangen waarderen de zorg gemiddeld met een 8,9. Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen geven PrivaZorg een 8,3. De zorgverleners waarmee de PrivaZorg steunpunten samenwerken beoordelen PrivaZorg als organisatie met een 7,1. De Steunpunten worden met een 7,6 beoordeeld.

PrivaZorg heeft een NPS-score Zorg thuis van 63 behaald, dit is gebaseerd op de vraag: "Zou u PrivaZorg bij vrienden en familie aanbevelen?".

Quote zorgverlener: "De visie die we uit mogen dragen"

De tevredenheid van cliënten en zorgverleners vormt een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Daarom laat PrivaZorg elke twee jaar een onafhankelijke tevredenheidsmeting uitvoeren volgens de CQI-index. Aan deze meting doet een grote groep cliënten mee die via de Steunpunten van PrivaZorg hulp, zorg/ondersteuning geleverd krijgen. De tevredenheidsmeting is dit jaar uitgevoerd door ZorgfocuZ.

Tevreden cliënten

115 cliënten die thuiszorg krijgen van PrivaZorg vulden de vragenlijsten in (respons 52.3%). Op alle onderdelen van deze meting scoort PrivaZorg hoger dan het landelijk gemiddelde. In vergelijking met het rapportcijfer uit 2015 is, de algemene tevredenheid toegenomen. 231 Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen vulden de vragenlijsten in (respons: 46.2%). De 8,3 gemiddeld geeft aan dat ook bij deze groep de tevredenheid hoog is.

Quote cliënt: "Vriendelijk, kundig, schone helpende handen"

Hoe verder?

Op basis van de resultaten van de meting formuleren wij aandachts- en verbeterpunten. De komende tijd bekijken wij per steunpunt welke punten verbeterd kunnen worden. Wij verwachten dat de punten bij een volgende meting allemaal verbeterd zijn.