Resultaten cliëntenraadpleging 2015

PrivaZorg scoort hoog op klant- en zorgverlenerstevredenheid

PrivaZorg heeft opnieuw mooie rapportcijfers gekregen. Cliënten die thuiszorg ontvangen waarderen de zorg gemiddeld met een 8,8. Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen geven PrivaZorg een 8,3. De zorgverleners waarmee de PrivaZorg steunpunten samenwerken beoordelen PrivaZorg als organisatie met een 7,0. De Steunpunten worden met een 7,6 beoordeeld.

De tevredenheid van cliënten en zorgverleners vormt een belangrijke graadmeter voor kwaliteit. Daarom laat PrivaZorg elke twee jaar een onafhankelijke tevredenheidsmeting uitvoeren volgens de CQI-index. Aan deze meting doet een grote groep cliënten mee die via de Steunpunten van PrivaZorg hulp, zorg/ondersteuning geleverd krijgen. De tevredenheidsmeting is dit jaar uitgevoerd door ZorgfocuZ.

Tevreden cliënten

147 cliënten die thuiszorg krijgen van PrivaZorg vulden de vragenlijsten in (respons 45%). Op alle  onderdelen van deze meting scoort PrivaZorg hoger dan het landelijk gemiddelde.  In vergelijking met het rapportcijfer uit 2013 is, de algemene tevredenheid hetzelfde gebleven. 328 Cliënten die hulp bij het huishouden krijgen vulden de vragenlijsten in (respons: 54%). De 8,3 gemiddeld geeft aan dat ook bij deze groep  de tevredenheid hoog  is.

Hoe verder?

Op basis van de resultaten van de meting formuleren wij  aandachts- en verbeterpunten. De komende tijd bekijken wij per steunpunt welke punten verbeterd kunnen worden. Wij verwachten dat de punten bij een volgende meting allemaal verbeterd zijn.