Steunpunten in Overijssel

PrivaZorg heeft met haar steunpunten een nagenoeg landelijke dekking. De ondersteuners van PrivaZorg zijn dus altijd in de buurt. Onze gemotiveerde professionals bieden zorg bij u thuis. U krijgt de zorg die in uw specifieke situatie nodig is: verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke zorg. Doordat de zorg bij u aan huis is, kunt u (langer) thuis blijven wonen.