ZZP-ers gezocht

De organisatie:

PrivaZorg biedt respectvolle, professionele kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten in de thuissituatie. In kleine teams van zelfstandig zorgverleners wordt zorg verleend aanvullend op de eigen kracht en mogelijkheid van de cliënt. PrivaZorg is een landelijke thuiszorgorganisatie. Vanuit regionale zelfstandige steunpunten worden zorgvraag en zorgaanbod op elkaar afgestemd.

Onze kernwaarden zijn: betrouwbaar, menselijk, respectvol, cliëntgericht en vertrouwd.

Vanuit de steunpunten in het hele land zetten wij zelfstandige zorgverleners in voor:

 • Verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding
 • Palliatief Terminale Zorg
 • Huishoudelijke Ondersteuning

Voor deze regionale steunpunten zijn wij op zoek naar enthousiaste en klantvriendelijke

Zelfstandige Zorgverleners (ZZP-ers)

Wat bieden wij:

 • Je werkt binnen een zelfsturend team van ZZP-ers.
 • Vanuit Centraal Kantoor faciliteren wij o.a. met een digitaal kwaliteitssysteem en een digitaal facturatiesysteem, waardoor je op elk moment inzage hebt in je gefactureerde bedragen via PrivaZorg.
 • Als ZZP-er bepaal je samen met het steunpunt op welke zorgondersteuningsvraag  je wordt ingezet. De match tussen de ZZP-er en de cliënt sluit aan bij je passie en expertise.
 • Flexibiliteit omdat je zelf samen met de cliënt  afspraken maakt over de dagen en tijdstippen waarop de zorg wordt verleend.
 • Mogelijkheid om op basis van ervaring en diploma’s ingezet te worden als Eerst Verantwoordelijke Zorgverlener (EVZ).
 • Door de landelijke spreiding van PrivaZorg bepaal je zelf in welke gebieden je ingezet wilt worden (de mogelijkheid om samen te werken met verschillende steunpunten).
 • De systemen waarmee wij werken, worden helder toegelicht tijdens een introductiebijeenkomst voor nieuwe ZZP-ers.
 • Een marktconform tarief.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een verhoging van de kwaliteit van zorg door deelname in adviesgroepen.

Wat vragen wij:

 • Je werkt volgens het kwaliteitsbeleid van PrivaZorg, conform wet- en regelgeving.
 • Je verleent  zelfstandig  doelmatige  zorg waarbij aandacht is voor de balans tussen formele en informele zorg.
 • Erkende vakopleidingen.
 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Aansluiting kwaliteitsregister/keurmerk.
 • Geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met het PrivaZorg steunpunt bij jou in de buurt. Klik hier voor het overzicht.