Zorg en verpleging

Bij PrivaZorg kunt u terecht voor ondersteuning en zorg in de thuissituatie die vallen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Binnen de Wmo gaat het in ieder geval om ondersteuning en begeleiding 18+, in sommige regio’s ook om jeugd. Binnen de Zvw en de Wlz valt alle PrivaZorg-zorg binnen de sector Verpleging en Verzorging.

Samen met u wordt gekeken waar u hulp bij of verzorging/verpleging voor nodig heeft, met als doel zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. De zelfstandige betrokken professional van PrivaZorg geeft u zoveel mogelijk de touwtjes in handen.

PrivaZorg is ingebed in de regionale omgeving. Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij u in de buurt, zoekt u dan hier voor het dichtstbijzijnde Steunpunt.