Begeleiding

Wanneer begeleiding?

Begeleiding thuis kan net die ondersteuning zijn die u nodig heeft om nog goed zelfstandig te kunnen wonen. Samen met de zorgverlener bespreekt u welke begeleiding u nodig heeft. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij het doen van boodschappen, de post doornemen, het onderhouden van sociale contacten en  ondersteuning bij het aanleren van diverse vaardigheden. U kunt het allemaal nog zelf, maar een helpende hand in de vorm ondersteuning van zelfredzaamheid en eigen regie is welkom.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke begeleiding u behoefte heeft en hoe vaak per week/maand. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het Wmo-loket van de gemeente. U kunt ook onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen. Meer informatie daarover vindt u op deze website van de Rijksoverheid. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met een PrivaZorg Steunpunt bij u in de buurt. U wordt dan op weg geholpen met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, wordt het voor u geregeld.

Wordt het vergoed?

Als de Wmo-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de begeleiding worden gestart. Als u nog geen contact met PrivaZorg heeft gehad, dan doet u dat nu. Heeft u al contact gehad met PrivaZorg, dan is waarschijnlijk de zorgverlener al op de hoogte gebracht.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de begeleiding die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – Wmo. PrivaZorg zorgt voor de declaratie van de geleverde begeleiding; de gemeente vergoedt rechtstreeks aan PrivaZorg.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op de begeleidingsuren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente is bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Onder voorbehoud wordt door het CAK melding gemaakt van een verandering in de eigen bijdrage voor 2019; voor de meest actuele informatie leest u dit nieuwsbericht van het CAK.

Wet langdurige zorg

Begeleiding kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

Klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.