Huishoudelijke Ondersteuning

Wanneer hulp bij het huishouden?

Worden de zware taken in de huishouden u teveel? Of merkt u dat het u niet meer zo goed lukt om het huis leefbaar en schoon te houden? De zelfstandige hulp bij het huishouden van PrivaZorg gaan samen met u aan de slag, zodat het huis fris blijft, gewoon omdat u dat zo gewend bent.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Een Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-consulent komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Dit wordt vaak het “keukentafelgesprek”  genoemd. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd aan welke hulp u behoefte heeft en wat u zelf nog kunt. U kunt zich hiervoor zelf melden bij het Wmo-loket van de gemeente. U kunt ook onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen. Meer informatie daarover vindt u op deze website van de Rijksoverheid. Maar u kunt voor advies ook direct contact opnemen met een PrivaZorg Steunpunt bij u in de buurt. U wordt dan op weg geholpen met de stappen die u moet doorlopen en waar mogelijk, wordt het voor u geregeld.

Wordt het vergoed?

Als de Wmo-consulent een indicatie heeft afgegeven, kan de hulp bij het huishouden worden gestart. Als u nog geen contact met PrivaZorg heeft gehad, dan doet u dat nu. Heeft u al contact gehad met PrivaZorg, dan is waarschijnlijk de hulp al op de hoogte gebracht.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de hulp bij het huishouden die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de gemeente – Wmo. PrivaZorg zorgt voor de declaratie van de geleverde hulp; de gemeente vergoedt rechtstreeks aan PrivaZorg.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op de “hulp bij het huishouden uren”, die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente wordt bepaald en wordt geïnd; de hoogte van deze bijdrage hangt meestal af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Onder voorbehoud wordt door het CAK melding gemaakt van een verandering in de eigen bijdrage voor 2019; voor de meest actuele informatie leest u dit nieuwsbericht van het CAK.

Wet langdurige zorg

Hulp bij het huishouden vanuit de Wmo kan in sommige gevallen in combinatie met een Wlz-zorg worden gegeven. Het PrivaZorg steunpunt kan u vertellen welke mogelijkheden er in uw situatie zijn.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.