Nachtzorg

Wanneer nachtzorg?

Heeft u door ziekte of door uw handicap ’s nachts professionele zorg nodig? Dan gaat de zorgcoördinator samen met u na of deze zorg past binnen uw indicatie wijkverpleging. Als het gaat om aanwezigheid/observatie en eenvoudige begeleiding/ondersteuning om de nacht door te komen, zal gekeken worden naar de mogelijkheden van mantelzorg en vrijwilligers. In dit laatste geval zult u waarschijnlijk al beschikken over een Wlz-indicatie. Voor meer informatie over Wlz, klikt u hier.

Ook bij Palliatief Terminale Zorg, kan er een moment komen dat de zorgverlener ook ’s nachts aanwezig is om de noodzakelijke zorg te verlenen. Indien medisch handelen gedurende de nacht noodzakelijk is, wordt dit ingevuld door een gekwalificeerde zorgverlener, gaat het om aanwezigheid/observatie en eenvoudige begeleiding/ondersteuning, dan zal gekeken worden naar de mogelijkheden van mantelzorg en vrijwilligers.

Voor informatie over mantelzorg kunt u kijken op www.mezzo.nl.