Palliatief terminale zorg

Wanneer Palliatief Terminale Zorg (PTZ)?

Wilt u de laatste fase van uw leven thuis doorbrengen, in uw eigen vertrouwde omgeving? PrivaZorg helpt u hierbij. Wij spreken met u af wanneer onze zelfstandige zorgverleners voor u zorgen en op welke momenten uw naasten dit doen. De laatste fase wordt vastgesteld door een behandeld specialist of huisarts.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van terminale zorg en verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Uw behandelend (huis-)arts heeft al met u samen vastgesteld dat uw levensverwachting korter dan 3 maanden is. Een wijkverpleegkundige komt bij u thuis om uw persoonlijke situatie door te nemen en vast te stellen waar op dit moment behoefte aan is. De indicatie heeft ruimte om naar behoeven meer zorg en verpleging te kunnen bieden. Voor het aanvragen van Palliatief Terminale Zorg hoeft uw arts of u slechts 1 telefoontje te plegen: naar een PrivaZorg Steunpunt bij u in de buurt.

Wordt het vergoed?

Als de PTZ-indicatie is afgegeven, kan op basis daarvan de verzorging/verpleging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de juiste zorgverlener bij u komt.

Omdat een indicatie is afgegeven, komt de zorg in de laatste levensfase voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets te ondernemen, PrivaZorg zorgt voor de declaratie van de geleverde verzorging en verpleging.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verzorging en verpleging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar PrivaZorg.

Wet langdurige zorg

PTZ zorg kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

Klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.