Persoonsgebonden budget

Wanneer PGB?

Voor u is al vastgesteld in een indicatie-besluit dat u recht heeft op hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of Wlz-zorg.

Heeft u een voorkeur voor een zorgverlener of een organisatie, wilt u uw zorg zelf vormgeven en wilt u de administratie zelf voeren?

Dan kunt u een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvragen.

Het PGB is een geldbedrag dat per maand wordt toegewezen, en waarmee u de zorg kunt inkopen zoals u dat wilt. Als PGB-houder bent u zelf verantwoordelijk voor het budget; u houdt zelf de administratie bij, u betaalt de zorgverlener zelf uit en u legt periodieke verantwoording af aan het SVB (Sociale VerzekeringsBank). Informatie en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB kunt u vinden op www.svb.nl.

Waar vraagt u het aan?

Afhankelijk van de financiering van de zorg waarvoor u bent geïndiceerd, kunt u een PGB als volgt aanvragen:

  • Bij uw verzekeraar als het gaat om wijkverpleging
  • Bij uw gemeente als het gaat om begeleiding vanuit de WMO
  • Bij het zorgkantoor in uw regio als het gaat om Wlz-overbruggingszorg of Wlz-MPT-zorg in de thuissituatie.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Op sommige zorguren die aan u worden toegekend, wordt een CAK (Centraal Administratie Kantoor)-bijdrage geheven. Dit is een bijdrage die door de gemeente/overheid wordt bepaald en wordt geïnd door het CAK; de hoogte van deze bijdrage hangt meestal af van uw financiële situatie. Deze bijdrage gaat buiten PrivaZorg om. U kunt voor informatie kijken op www.hetcak.nl.

Indien u een PGB heeft voor wijkverpleging, betaalt u geen CAK bijdrage.

Indien u een PGB heeft voor Wmo-zorg, bepaalt de gemeente of en welke bijdrage u verschuldigd bent.

Indien u een PGB voor Wlz zorg heeft, bepaalt de overheid of en welke bijdrage u verschuldigd bent.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

Klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.