Verpleging

Wanneer verpleging?

Bent u herstellende na een ziekenhuisopname of heeft u om een andere reden (al dan niet tijdelijk) verpleging thuis nodig? Het kan hier gaan om wondverzorging, maar ook om infuusbehandeling, sondevoeding, of om bijv. injecties. De zelfstandige verpleegkundigen van PrivaZorg bieden u alle verpleging die u nodig heeft.

Vaak zien we een combinatie van behoefte aan persoonlijke verzorging en verpleging. De procedure zoals hieronder beschreven blijft hetzelfde; de verschillende behoeftes aan zorg en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan verpleging, en aan welke verpleging. U hoeft hiervoor slechts 1 telefoontje te plegen: naar een PrivaZorg Steunpunt bij u in de buurt.

Wordt het vergoed?

Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de verpleging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de verpleging start en dat de juiste zorgverlener bij u komt.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven, komt de verpleging die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets te ondernemen, PrivaZorg zorgt voor de declaratie van de geleverde verpleging.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verpleging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar PrivaZorg.

Wet langdurige zorg

Verpleging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, klikt u dan u hier.

PrivaZorg Steunpunt

Het PrivaZorg steunpunt is er voor u.

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het PrivaZorg Steunpunt staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.

Klikt u hier om op postcode te zoeken naar het dichtstbijzijnde PrivaZorg steunpunt. U kunt vrijblijvend informatie inwinnen.