Cliëntdossier

Alles goed geregeld met het cliëntdossier

Gemaakte afspraken en informatie over verantwoorde zorg/ondersteuning worden vastgelegd in het cliëntdossier. Het cliëntdossier bevat onder andere gegevens die wij vastleggen tijdens het intakegesprek met u. Verder vindt u hier het zorg-/ondersteuningsplan, de voortgangsrapportages en evaluaties van de zorg/ondersteuning. Met twee overeenkomsten leggen wij de afspraken over het geven van verantwoorde zorg/ondersteuning met u vast. Het cliëntdossier krijgt u in bruikleen. Als de zorg stopt, bewaart PrivaZorg het dossier nog vijftien jaar. Natuurlijk kunt u een kopie krijgen van het cliëntdossier.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met het steunpunt van PrivaZorg bij u in de buurt.